EN TH   
ตะกร้าสินค้า 0 items :0.00 ฿
เข้าสู่ระบบ | สรุปรายการสั่งซื้อ
      หน้าหลัก       สินค้า       โปรโมชั่น       โชว์รูม       Tips       เกี่ยวกับบริษัท       ติดต่อเรา
  
อีเมล์   
รหัสผ่าน  
ลืมรหัสผ่าน?
    
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการรับประกัน
วิธีการจัดส่งสินค้า
VISA Card     Master Card
เงื่อนไขการรับประกัน

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 
คุณสมบัติของสินค้าที่ได้รับการรับประกันและ ผู้ที่รับการรับประกันสินค้า
1. ผู้รับการรับประกันสินค้า :  ต้องเป็นชื่อที่ปรากฏในบิลซื้อ-ขายเท่านั้น  (ไม่สามารถโอนสิทธิได้)
2. ต้องซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจาก HOME   ICONS   FURNITURE เท่านั้น
3. สินค้ามีการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
4. สินค้ามีการใช้งานในที่พักอาศัยตามปกติเท่านั้น (ไม่รวมถึง การใช้งานในสถานที่เพื่อการค้า)
 
ระยะเวลาการรับประกัน :
1 ปีนับจากวันที่ในบิลซื้อ-ขาย
 
การซ่อมแซมหรือทดแทนสินค้าชิ้นใหม่
HOME  ICONS  FURNITURE  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนดีไซน์ คุณลักษณะ และ วัสดุ โดยปราศจากพันธะที่จะเปลี่ยนแปลงให้คล้ายคลึงกับสินค้าที่ผลิตไว้อยู่เดิม
 
HOME  ICONS  FURNITURE  สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุหรือส่วนประกอบที่ชำรุด  การรับประกันนี้ครอบครุมถึงชิ้นส่วนและวัสดุที่ผลิตจำหน่ายโดย HOME  ICONS  FURNITURE เท่านั้น
 
HOME  ICONS  FURNITURE  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ที่มีรูปแบบเหมือน คล้าย หรือเทียบเท่ากับรูปแบบที่ได้ซื้อไว้อยู่เดิม เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่ชำรุด แต่ไม่สามารถรับประกันถึงสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้จะเหมือนชิ้นส่วนเดิม เนื่องจากอายุของไม้จะเปลี่ยนแปลงสีและลายไม้เดิมทีละน้อย
 
การรับประกันนี้กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขจากการใช้งานในที่พักอาศัยตามปกติเท่านั้น และ จะถือเป็นโมฆะถ้า
1. เฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายโดยการใช้งานผิดวิธีหรือไม่ได้ดูแลรักษาอย่างเพียงพอหรือไม่ระมัดระวัง   โดนความชื้น อุณหภูมิที่ผิดปกติ หรือ เป็นผลจากความสึกกร่อนฉีกขาดโดยปกติ และการใช้งานที่นอกเหนือจากที่สินค้าได้ถูกออกแบบไว้
2. เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้รับการดูแลรักษา ทำความสะอาด  ติดตั้ง เคลื่อนย้าย ปกป้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. เฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบมาตรฐาน
4. เฟอร์นิเจอร์โดนสารเคมี และ/หรือ ของเหลวต่างๆ หรือของมีคม
5. เฟอร์นิเจอร์ถูกใช้งานในสถานที่เพื่อการค้า อาทิเช่น สถานที่เพื่อให้เช่า  ธุรกิจ การค้า สถานที่สาธารณะ หรือไม่ได้ใช้งานในที่พักอาศัยตามปกติ
 
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง
1. สินค้าที่จัดโปรโมชั่น  สินค้าตัวโชว์  สินค้าตัวอย่าง  สินค้าที่ขายตามสภาพ สินค้าแลกเปลี่ยน
2. ความแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ และ สื่อการขายอื่นๆ
3. งานหินอ่อนหรืองานที่ทำจากของธรรมชาติ เนื่องจาก ของ 2ชิ้นไม่สามารถจะเหมือนกันอย่างสมบูรณ์แบบได้ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือ ลวดลาย
4. การเปลี่ยนแปลง ความไม่เหมือนกัน ของสีธรรมชาติวัสดุ  หรือ การยืดหดของเนื้อไม้ หรือ สินค้าวีเนียร์  และ อยู่ในที่อุณหภูมิได้มีการเปลี่ยนแปลงสูง และ การโดนแสงแดดตรงจะทำให้สีเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เสียหายต่อผิวสินค้า
 
กรณีอื่นๆที่เกินการควบคุมของ HOME  ICONS  FURNITURE  และไม่ถือเป็นสินค้าที่ชำรุดและรับประกัน
1. ผ้าและหนังสัตว์
1.1 เนื้อผ้าบางชนิดถูกซักรีดเพื่อจะได้รูปลักษณ์และสัมผัสที่สบาย  การยืดหดและการเปลี่ยนแปลงสีเป็นผลจากการซักรีดโดยปกติ
1.2 การรับประกันในผ้าและหนังจะครอบคลุมเท่าที่ผู้ขายวัสดุดังกล่าวให้ HOME  ICONS  FURNITURE  ได้รับประกันไว้เกี่ยวกับการขาด คุณภาพ สี  การหด การยับ และ การยืด
1.3 การหลุดล่ยของเส้นด้ายเป็นคุณลักษณะปกติของผ้าซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ
1.4 หนังเป็นวัสดุธรรมชาติ  ดังนั้นการยับ รอยขูดขีด รอยแมลงกัด รอยแผลเป็น ความแตกต่างในสี และ รอยธรรมชาติอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็นตำหนิ
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าควรจะมีการรับประกันโดยผู้ผลิตเดิมและอยู่นอกเหนือจากการรับประกันโดย HOME  ICONS  FURNITURE
3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ทำจากวัตถุดิบต่างๆโดยธรรมชาติ  ธรรมชาติของไม้อาจแตกต่างในลักษณะลายไม้  สี  และแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมได้ของผู้ผลิต  สีอาจเข้มขึ้นหรืออ่อนลงตามสภาพแวดล้อมหรือเมื่อเวลาผ่านไป  นอกจากนี้ เนื่องจากสารเคมีที่ป้องกันปลวกเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงไม่รับประกันความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดจากปลวก    ความแตกต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของวัสดุที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมและไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้
4. วีเนียร์อาจมีขนคล้ายไม้แตกเมื่ออายุไม้มากขึ้น  ซึ่งเราไม่สามารถแทรกแซงอายุวัสดุหรือความงามเฟอร์นิเจอร์ได้
 
ในการที่จะได้รับการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายใต้การรับประกันนี้  กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านได้สั่งสินค้านี้ไว้  โดยเจ้าหน้าที่จะจัดการแผนการตรวจเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว  โดยกรุณาจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ได้ลงวันที่ไว้เพื่อเป็นการหลักฐานการซื้อและได้รับประโยชน์ภายใต้การรับประกันนี้  หากท่านมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ  กรุณาเขียนมาที่
 
บริษัท ไฮ-อิ จำกัด
ถึง: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
อาคารไฮ-อิ  เลขที่    215/3 หมู่ 5 ซอยวัดด่าน ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 


Copyright © 2019 HI-I COMPANY LIMITED. All rights reserved.